e-Shop

Comportamentul la foc al cablurilor electrice

Comportamentul la foc al cablurilor, descriere şi standarde

Materialul de mai jos conţine câteva informaţii referitoare la comportamentul la foc al cablurilor electrice. Aceste informaţii au rolul de a elimina posibile confuzii care pot să apară în procesul de selecţie al cablurilor necesare unor aplicaţii practice.

Deoarece legislaţia europeană în materie este într-o continuă îmbunătăţire, informaţiile prezentate au caracter informativ.

Materialul de mai jos conţine câteva informaţii referitoare la comportamentul la foc al cablurilor electrice. Aceste informaţii au rolul de a elimina posibile confuzii care pot să apară în procesul de selecţie al cablurilor necesare unor aplicaţii practice.

Deoarece legislaţia europeană în materie este într-o continuă îmbunătăţire, informaţiile prezentate au caracter informativ.

Rezistenţa la foc (Fire resistance)

Rezistenţa la foc este proprietatea cablurilor de a continua să opereze ( să-şi păstreze continuitatea electrică ) chiar şi în eventualitatea unui incendiu, pentru o perioadă de timp specifică şi precizată ( de la 30 la 180 de minute ). Sunt folosite două expresii care definesc parametrii diferiţi:

  • Integritatea circuitului (Circuit Integrity sau  Insulation Integrity) care indică teste efectuate exclusiv asupra cablului
  • Integritatea sistemului (System Circuit Integrity)  care se referă la teste aplicate sistemului compus din suportul  cablurilor ( pat cablu cu diferite forme, cleme de blocare cabluri, etc ) şi cablu.

 Cablurile rezistente la foc au o construcţie diferită de celelalte cabluri. Izolaţia conductorilor este executată uzual din mică ( mineral din familia silicaţilor, cu refractaritate foarte ridicată ) sau cauciucuri siliconice care, în urma descompunerii termice ajung la faza de dioxid de siliciu ( nisip ).

 În unele ţări, de exemplu Germania sau Belgia, prima caracteristică Circuit integrity, este precizată prin abrevierea de tipul FE180 care arată testarea cablului  în foc pentru o perioadă de 180 minute , iar a doua caracteristică, System Circuit Integrity, prin notaţia E30, E60 sau E90, care indică testarea în foc a sistemului compus din suportul de cablu şi cablu pentru o perioadă de 30, 60 sau 90 de minute.

 

Comportamentul la foc al cablurilor electrice

 Comportamentul la foc al cablurilor electrice poate fi evaluat ţinând cont de următoarele aspecte :

  • Rezistenţa la foc (FIRE RESISTANCE)
  • Întârzierea propagării focului (NON PROPAGATION OF FIRE)
  • Emisia de fum şi gaze acide (EMISSION OF FUMES AND ACID GASES)

Primul aspect poate fi considerat “activ” , deoarece cablul continuă să-şi îndeplinească funcţia chiar şi în cazul unui incendiu : transferul de energie electrică sau semnale electrice.

Celelalte caracteristici pot fi definite ca fiind  “pasive”, dar cu importanţă deosebită deoarece se limitează propagarea focului şi se reduc cantităţile de fum şi gaze acide datorate arderii substanţelor conţinute în izolaţii care pot cauza daune severe sau pierderi de vieţi omeneşti. Trebuie luat în considerare că cele mai multe dintre cauzele  pierderii de vieţi omeneşti sunt datorate gazelor generate de arderea izolaţiilor şi de densitatea mare a fumului care micşorează vizibilitatea în zona incendiului.

 

Cablurile pot fi un vector de transmitere al focului, în condiţiile în care traseele paturilor de cabluri fac legătura între încăperi diferite sau nivele diferite. Traseele verticale pot să aibe comportament de coş de fum ( crează tiraj ) .

În mod normal sunt verificate două caracterisitici : întârzierea propagării focului pe un singur cablu şi întârzierea propagării focului pe un mănunchi de cabluri, aşa cum se întâmplă în instalaţiile electrice.

 

Emisia de fum şi gaze acide

 Unele izolaţii sunt  definite drept LSZH (Low Smoke Zero Halogen).  Aceste materiale sunt special concepute pentru a garanta, pe lângă proprietatea de auto stingere ( self-estinguising ), o degajare redusă de fum, fără halogeni ( halogenii crează gaze acide, cu efecte corozive şi extrem de toxice ) în cazul unui incendiu. În acelaşi timp, aceste izolaţii nu crează gaze toxice în caz de combustie.

Un alt termen utilizat care nu este prea clar, este cel de LSF ( Low  Smoke and Fumes), care, deoarece nu are nici o referire la existenţa gazelor corozive şi a halogenilor, poate să se refere inclusiv la PVC.

 

Rezistenţa la foc -  Integritatea circuitului (Fire resistance - Circuit Integrity)

 Primele teste referitoare la rezistenţa la foc a cablurilor au fost făcute conform standardelor IEC 331 care prevedeau menţinere pentru 180 de minute, la o temperatură de 750°C  a cablului testat, timp în care acesta trebuia să-şi păstreze continuitatea.

Ulterior, condiţiile de testare au fost modificate prin schimbarea perioadei de testare, creşterea temperaturii, adiţia stresului mecanic şi a apei împroşcate.

Aceste modificări au permis o simulare mai bună a condiţiilor prezente într-un incendiu real.

Standardul BS 6387 a fost introdus pentru a ţine cont de aceste aspecte : se execută 3 teste pe 3 mostre de cablu:

- Primul teste se face doar cu flacără la temperatura de până la 950°C, ( categoria C )

- Al doilea test se face în prezenţa flăcării şi a apei împroşcate ( categoria W )

- Al treilea test se face în prezenţa flăcării şi a stresului mecanic ( categoria Z )

Acest standard mai este încă folosit, dar este limitat de executarea a trei teste, pe trei mostre diferite din acelaşi cablu.

Standardul BS EN 50200 a rezolvat această problemă prin acţiunea simultană a factorilor de stres ( flacără, stres mecanic şi apă împroşcată )

 

Rezistenţa la foc – Integritatea circuitului – Standarde de referinţă (Fire resistance - Circuit integrity - Reference Standards)

IEC 60331 - Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity. Acesta a fost unul dintre primele teste introduse pentru verificarea rezistenţei  la foc a cablurilor electrice. Standardul conţine mai multe teste care stipulează condiţiile şi echipamentele necesare testării.

Testul original era făcut doar în prezenţa flăcării. Acum testul conţine şi stres mecanic aplicat sub formă de şoc.

Testul este divizat în mai multe părţi:  

 IEC 60331-1 ed1.0 (2009-05) - Part 1: Metoda de testare cu flacără şi şoc mecanic, la o temperatură de minim 830 °C  pentru cabluri cu nivel de tensiune inclusiv 0,6 / 1 kV şi diametru exterior mai mare de 20 mm (Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including

0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm )

 

IEC 60331-2 ed1.0 (2009-05) - Part 2: Metoda de testare cu flacără şi şoc mecanic, la o temperatură de minim 830 °C  pentru cabluri cu nivel de tensiune inclusiv 0,6 / 1 kV şi diametru exterior mai mic de 20 mm (Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including

0,6/1,0 kV and with an overall diameter not exceeding 20 mm )

 

IEC 60331-3 ed1.0 (2009-05) - Part 3: Metoda de testare cu flacără şi şoc mecanic, la o temperatură de minim 830 °C  pentru cabluri cu nivel de tensiune inclusiv 0,6 / 1 kV , incluse într-o incintă metalică (Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV tested in a metal enclosure )

 

IEC 60331-11 ed1.1 Consol. with am1 (2009-07) - Part 11:  Aparatura – Flacără singulară cu temperatrură de minim 750 °C  (Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C )

 

IEC 60331-21 ed1.0 (1999-04) - Part 21: Proceduri şi reglementări – Cabluri cu nivel de tensiune de inclusiv 0,6 /1 kV ( Procedures and requirements – Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV )

 

IEC 60331-23 ed1.0 (1999-04) - Part 23: Proceduri şi reglementări – Cabluri electrice pentru date (Procedures and requirements - Electric data cables )

 

IEC 60331-25 ed1.0 (1999-04) - Part 25: Proceduri şi reglementări – Cabluri de fibră optică (Procedures and requirements - Optical fibre cables )

 

BS EN 50200:2006 – Metodă de testare a rezistenţei la foc a cablurilor neprotejate de semnale mici folosite în circuite de emergenţă (Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits.)  Cablurile sunt expuse la temperatura de  850°C şi la şocuri mecanice. Durata testului este exprimată în minute conform clasificării: PH 15 - PH 30 - PH 60 - PH 90 - PH 120.

Anexa E a standardului prevede stresul cu apă împroşcată, la fel ca la precedentul standard BS 8434-1 .

Acest test este echivalent cu  IEC 60331-2.

BS EN 50362:2003 – Metodă de testare a rezistenţei la foc a cablurilor neprotejate de forţă şi comandă folosite în circuite de emergenţă (Method of test for resistance to fire of larger unprotected power and control cables for use in emergency circuits.)  Acest standard prevede aceleaşi condiţii de testare ca la standardul IEC 60331-1  (Temperatură de 830°C, cu stres mecanic )

BS 6387:1994 – Specificaţii pentru preformanţele cerute cablurilor pentru a-şi menţine integritatea în caz de incendiu ( Specification for performance requirements for cables required to maintain circuit integrity under fire conditions) .Acestea pot fi definite ca  standarde “istorice” pentru cablurile rezistente la foc, în timp ce în multe ţări sunt cele mai uzitate. A fost primul standard care includea stresul mecanic şi acţiunea apei. Cablurile pot fi testate în mai multe moduri dar cele mai comune teste sunt următoarele :

-          Cat C – test cu flacără la 950°C pentru 180 minute

-          Cat W – test cu flacără pentru 15 minute şi test cu flacără şi apă împroşcată pentru alte 15 minute, la 650°C

-          Cat Z – test cu flacără pentru 15 minute şi cu şoc mecanic pentru alte 15 minute, la 950°C

Aceleaşi tipuri de teste sunt folosite şi pentru standardele de construcţii, ex.BS 7629 .

 

BS 8434-2:2003+A2:2009 – Metode de evaluare a integrităţii cablurilor electrice la incendii. Testarea cablurilor neprotejate,de semnal mic, folosite în circuite de emergenţă. BS EN 50200 cu flacără de 930° şi apă împroşcată (Methods of test for assessment of the fire integrity of electric cables. Test for unprotected small cables for use in emergency circuits. BS EN 50200 with a 930° flame and with water spray).

Acest test este prevăzut de standardul BS 5839-1:2002 şi este o extensie a testelor conforme cu standardele

 BS EN 50200 . Cablul este supus flăcării la 930°C , cu şoc mecanic pentru o perioadă de 60 minute şi apoi, pentru alte 60 minute este stropit cu apă împroşcată. Deoarece încă nu a fost inclus in standardul BS EN 50200, rămâne în continuare în vigoare

 

BS 8491:2008 – Metodă de evaluare a integrităţii cablurilor de forţă destinate utilizării în circuite de desfumare, climatizare sau alte circuite active de protecţie la incendiu (Method for assessment of fire integrity of large diameter power cables for use as components for smoke and heat control systems and certain

other active fire safety systems). Acest standard se referă la cablurile incluse în standardul BS 7346-6 sau pentru sisteme active de protecţie la incendiu. Se aplică cablurilor cu nivel maxim de tensiune de 0,6 / 1 kV şi diametrul exterior mai mare de 20 mm. Metoda de testare din BS 8491:2008 include expunerea la o temperatură de 842 °C, impact mecanic corespunzător unei forţe de 10 N şi jet de apă corespunzător furtunurilor de pompieri. Metoda de testare este dată pentru trei durate diferite corespunzător diferitelor aplicaţii practice.

 

BS 8434-1:2003 ( ÎNLOCUIT ) – Metodă de testate a integrităţii cablurilor electrice în caz de incendiu. Testarea cablurilor de semnal mic, neprotejate, pentru circuite de emergenţă. BS EN 50200 cu adiţie de apă împroşcată. ( Methods of test for assessment of the fire integrity of electric cables. Test for unprotected small cables for use in

emergency circuits. BS EN 50200 with addition of water spray. ) Acest standard nu mai este în vigoare  A fost înlocuit de Anexa E a standardului BD EN 50200, prin adiţia testului cu apă pulverizată. Cablul este testat pentru 15 minute la o temperatură de 830°C şi alte 15 minute, în prezenţa şocurilor mecanice şi a apei pulverizate.

 

NF C 32-070 – Test pentru clasificarea conductorilor şi a cablurilor relativ la comportamentul la foc (Tests for classification of conductors and cables with respect to their fire behaviour.) Acest test diferă de celelalte teste prin faptul că expunerea cablurilor la temperatură înaltă nu se face în mod direct. Cablul este poziţionat într-o ţeavă de oţel încălzită într-un cuptor la 920°C, fapt care cauzează combustia cablului. Şocurile mecanice sunt aplicate ţevii iar cablul este supus unor eforturi de întindere.

 

Rezistenţa la foc –Sisteme pentru integritatea circuitelor. (Fire resistance - System Circuit Integrity)

 În acest caz se face o verificare globală a sistemului compus din patul de cabluri şi cabluri instalate în acestea, de exemplu conform standardulu  DIN 4102, partea a 12-cea, unde cablurile sunt testate în mod real pentru  30, 60 sau 90  de minute ( fapt care conduce la clasificările E30, E60, sau E90).

Alt standard inclus în această categorie este NBN 731.020.

 

Standarde de referinţă

 DIN 4102-12 – Comportamentul la foc al materialelor de construcţie şi al părţilor componente, Partea  12. Integritatea sistemelor electrice, Cerinţe şi teste. ((Fire behaviour of building materials and building components - Part 12: Circuit integrity maintenance of electric cable systems - Requirements and testing. )

Acest test se execută în condiţii predefinite, într-un cuptor lung de 3 m, în care, sisteme de pat cablu de tip scară, tavă sau sisteme suspendate de tavan sunt supuse unei temperaturi de 1000°C, pentru o perioadă de 90 de minute.

NBN 713.020 – Protecţia împotriva incendiilor – Comportamentul la foc al materialelor şi elementelor de construcţie  -  Rezistenţa la foc a elementelor de construcţie ( cu adăugirea din 1994 ). (Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec addendum 1994) (Fire fighting - Fire performance of building materials and products - Fire resistance of building materials).

Cablurile sunt testate într-o încăpere de 3x3 m. Cablurile sunt pozate în paturi de cablu sub care un arzător dezvoltă o temperatură de 1000°C. Cablurile sunt clasificate în funcţie de perioada de timp în care îşi păstrează funcţionalitatea.

 

Standarde constructive

 BS 7629-1:2008 – Cabluri electrice. Specificaţii pentru cabluri electrice ecranate rezistente la foc, cu nivel de tensiune 300/500 V, cu emisie scăzută de fum şi gaze corozive în caz de incendiu. Cabluri multicconductor sau multi perechi. (Electric cables. Specification for 300/500 V fire resistant screened cables having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire. Multicore and multipair cables.)

Acest standard include majoritatea cablurilor comune rezistente la foc. Aceste cabluri sunt folosite în circuite de emergenţă şi aplicaţii de iluminat de siguranţă. Nivelul de tensiune este de 300 / 500 V. În general cablurile sunt flexibile şi permit o instalare uşoară. Cablurile trebuie să fie testate conform testelor incluse în standardul BS 6387.

BS 7846:2009 – Cabluri electrice cu izolaţii termorigide, armate, rezistente la foc, cu nivel de tensiune 0,6 / 1 kV, cu emisie redusă în caz de foc ( Electric cables. Thermosetting insulated, armoured, fire-resistant cables of rated

voltage 600/1000 V, having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire. Specification. )

Acest standard se referă la cabluri cu nivel de tensiune de 0,6 / 1 kV, cu armătură. Evaluarea performanţelor cablurilor în caz de incendiu se face pe baza diverselor teste, cu foc, foc şi apă şi foc şi şocuri mecanice sau combinarea celor trei ( foc, apă împroşcată şi şoc mecanic )

BS EN 60702-1:2002 – Cabluri cu izolaţii minerale, cu nivel de tensiune de maxim 750 V (Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V. Cables. )

Acest standard se aplică cablurilor cu izolaţii minerale. Aceste cabluri au izolaţii complet diferite de cele precedente, extrem de rezistente la foc, dar rigide. Instalarea lor este dificilă şi trebuie luate măsuri deosebite pentru a împiedica absorbţia apei.

 

Standarde generale şi coduri de bună practică

 BS 5839-1:2002+A2:2008 – Sisteme de detectare şi alarmare la foc pentru clădiri. Cod de bune practici pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea instalaţiilor.( Fire detection and fire alarm systems for buildings. Code of practice for system design, installation, commissioning and maintenance).

 BS 5839-1:2002+A2:2008 asigură recomandările necesare pentru planificarea, proiectarea, instalarea şi întreţinerea instalaţiilor pentru detectarea şi alarmarea în caz de incendiu pentru clădiri şi anexele acestora, nu şi spaţii rezidenţiale.Nu face recomandări referitoare la cazurile în care este oportună instalarea unui sistem de detectare şi alarmare în caz de incendiu. Pentru spaţii rezidenţiale recomandările sunt cuprinse în standardulBS 5839-6.

Cablurile corespunzătoare sunt descrise în paragraful 26. Acest standard introduce două tipuri de cabluri rezistente la foc, standard şi îmbunătăţite şi multe prescripţii. Cablurile standard trebuie să reziste la 830° timp de 30 minute, iar cele îmbunătăţite la 930°C pentru 120  de minute.

Pe lângă testul EN 50200, cablurile trebuie să reziste la teste conform BS 8434, care treptat va fi inclus în standardele EN. Noile teste sunt descrise în acest standard, bazat pe EN 50200, dar care include expunerea la apă împroşcată.

Alte standarde din aceeaşi serie :

BS 5839-6:2004 - Fire detection and fire alarm systems for buildings. Code of practice for the design, installation and maintenance of fire detection andfire alarm systems in dwellings.

BS 5839-8:2008 - Fire detection and fire alarm systems for buildings. Code of practice for the design, installation, commissioning and maintenance of voice alarm systems.

BS 5839-9:2003 - Fire detection and alarm systems for buildings. Code of practice for the design, installation, commissioning and maintenance of emergency voice communication systems

BS 5266-1:2005 – Iluminatul de siguranţă. Cod de bune practici pentru iluminarea de siguranţă a spaţiilor. (Emergency lighting. Code of practice for the emergency lighting of premises).

Cablurile instalate în aceste circuite trebuie să reziste la foc cel puţin 60 de minute, conform BS EN 50200.

BS 7346-6:2005 (anulat) – Componente pentru sisteme de desfumare şi climatizare. Specificaţii pentru cablurile sistemului (Components for smoke and heat control systems. Specifications for cable systems.)

BS 8519:2010 – Selectarea şi instalarea cablurilor de forţă şi comandă, rezistente la foc, pentru sistemele de supraveghere şi stingerea incendiilor. Cod de bune practici. (Selection and installation of fire-resistant power and control cable systems for life safety and fire-fighting applications. Code of practice).

BS 8519 oferă sfaturi şi recomandări pentru selectarea şi instalarea cablurilor de forţă şi comandă folosite în sistemele de supraveghere şi stingere incendii precum şi circuite de emergenţă. Dă de asemenea duratele impuse rezistenţei la foc pentru diversele tipuri de aplicaţii.

 

Nepropagarea focului

 Pentru testarea nepropagării focului, o singură mostră de cablu este supusă acţiunii unui arzător  Bunsen ( cu gaz ). Testul durează câteva minute.

  BS EN 60332 – Test pentru cabluri electrice şi cabluri de fibră optică supuse focului (Tests on electrical and optical cables under fire conditions). Acest standard descrie condiţiile de testare pentru un singur cablu supus focului pentru o perioadă de la 1 la 8 minute, în funcţie de diametrul cablului.

 BS EN 60332-1-1:2004 - Test pentru cabluri electrice şi cabluri de fibră optică supuse focului .Testarea unui singur cablu sau conductor pozat vertical. Dispozitive de testare (Tests on electrical and optical cables under fire conditions. Test for a vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Apparatus.)

 Acest test se referă la cabluri cu dimensiuni standard

 BS EN 60332-2-1:2004 - Test pentru cabluri electrice şi cabluri de fibră optică supuse focului . Testarea unui singur cablu de semnal mic, pozat vertical. Dispozitive de testare. (Tests on electrical and optical cables under fire conditions. Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable. Apparatus)

Acest test se aplică cablurilor cu dimensiuni reduse.

 BS 4066-1 and 2 :1980 (Anulat) - Tests on electric cables under fire conditions. Method of test on a single vertical insulated wire or cable. Acest standard a fost înlocuit de  BS EN 60332.

 BS EN 50265-1:1999 (Anulat ) - Common test methods for cables under fire conditions. Test for resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable. Apparatus.

Acest standard a fost înlocuit de  BS EN 60332.

 

Nepropagarea focului pe verticală

 Aceste teste simulează comportamentul de coş al cablurilor pozate pe verticală, în mănunchiuri de cabluri ( efect de tiraj ). Testele diferă în funcţie de cantitatea cablurilor pozate pe verticală şi de durata la care sunt supuse la acţiunea focului.

 BS EN 60332-3:2009 – Metodă comună de testare a cablurilor montate pe verticală, în mănunchiuri. Testarea împroşcării de picături aprinse. (Common test methods for cables under fire conditions. Test for vertical flame spread of vertically mounted bunched wires or cables.)

Acest test este cel mai comun test pentru verificarea comportamentului la foc al cablurilor referitor la propagarea focului. Cablurile sunt instalate pe un pat scara vertical, în interiorul unei cabine metalice. Sursa de foc, sub formă de panglică, asigură o temperatură de 750°C.

Acest standard este divizat în mai multe părţi, în funcţie de cantitatea de cabluri testate, modul de pozare şi timpul de expunere la foc.

 BS EN 60332-3-10:2009 - Metodă comună de testare a cablurilor montate pe verticală, în mănunchiuri. Testarea împroşcării de picături aprinse a unui mănunchi de cabluri verticale. Dispozitive de testare (Common test methods for cables under fire conditions. Test for vertical flame spread of verticallymounted bunched wires or cables. Apparatus )

BS EN 60332-3-21:2009 – Proceduri. Categoria A F/R. (Procedures. Category A F/R.)

Cablurile sunt instalate în două straturi ( faţă – spate ). Durata testului este de 40 de minute. Cantitatea de cabluri instalate este echivalentă cu 7 litri de material de izolaţie / 1 m de cabluri instalate ( volumul total al materialelor izolante.)

 BS EN 60332-3-22:2009 – Proceduri. Categoria A ( Procedures. Category A.)

Cablurile sunt instalate într-un singur strat ( faţă ). Durata testului este de 40 de minute. Cantitatea de cabluri instalate este echivalentă cu 7 litri de material de izolaţie / 1 m de cabluri instalate ( volumul total al materialelor izolante )

 BS EN 60332-3-23:2009 – Proceduri. Categoria B (Procedures. Category B.)

Cablurile sunt instalate într-un singur strat ( faţă ). Durata testului este de 40 m. Cantitatea de cabluri instalate este echivalentă cu 3,5 l de material de izolaţie / 1 m de cabluri instalate ( volumul total al materialelor izolante ).

 BS EN 60332-3-24:2009 – Proceduri. Categoria C ( Procedures. Category C.)

Cablurile sunt instalate într-un singur strat ( faţă ). Durata testului este de 20 de minute. Cantitatea de cabluri instalate este echivalentă cu 1,5 l de material de izolaţie / 1 m de cabluri instalate.

 BS EN 60332-3-25:2009 – Proceduri. Cabluri subţiri . Categoria D ( Procedures. Small cables. Category D)

Cablurile sunt instalate într-un singur strat ( faţă ). Durata testului este de 20 de minute. Cantitatea de cabluri instalate este echivalentă cu 0,5 l de material de izolaţie / 1 m de cabluri instalate.

 BS 4066-3:1994, IEC 60332-3:1992 (Anulat ) – Teste pentru cabluri electrice supuse la condiţii de incendiu . Testarea mănunchiurilor de conductori sau cabluri ).  ( Tests on electric cables under fire conditions. Tests on bunched wires or cables.

Acest standard a fost înlocuit de  BS EN 60332-3:2009.

 

Densitatea fumului

 Standardele descriu modalitatea de măsurare a vizibilităţii prin fumul produs de arderea unei cantităţi de cabluri într-o incintă închisă, folosind măsurarea atenuării unei raze de lumină.

 BS EN 61034 – Măsurarea densităţii fumului dezvoltat de arderea cablurilor, în condiţii definite. ( Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions.)

Testul este executat într-o incintă metalică de 3x3m prin măsurarea unei raze luminoase care se propagă între doi pereţi paraleli. Atenuarea luminii trebuie să nu depăşească nişte valori limită.

 BS EN 61034-1:2005 Aparatura necesară ( Test apparatus)

BS EN 61034-2:2005 Măsurarea densităţii fumului dezvoltat de arderea cablurilor, în condiţii definite.Procedura de testare, cerinţe. ( Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions. Test procedure and requirements.)

Precedentele standarde folosite pentru măsurarea densităţii fumului au fost :

 BS 7622-1:1993 (Anulat) – Înlocuit de BS EN 50268-1:2000, înlocuit la rândul lui de BS EN 61034-1:2005

 

Emisia de gaze acide

 Gazele degajate prin arderea materialelor de izolaţie pot să fie corozive. Corozivitatea este datorată prezenţei halogenilor în materialele de izolaţie. Polimerii care au în componenţa lor fluor, clor, brom sau iod , prin ardere, crează compuşi acizi gazoşi. Cei mai cunoscuţi polimeri care sunt folosiţi ca materiale izolatoare sunt PVC, PTFE ( politetrafluoretilenă ), cauciucuri cloroprenice, FEP ( fluoretilenpropilenă). De asemenea anumiţi aditivi adăugaţi în compoziţia materialelor de izolaţie, mai ales pentru reducerea vitezei de propagare a focului, pot dezvolta la ardere gazele acide.

Există două metode pentru măsurarea periculozităţii gazelor formate la ardere.

Sistemul A constă în măsurarea conţinutului de halogeni din gazele arse. Sistemul B măsoară pH şi conductivitatea gazelor.

BS EN 50267 – Metode comune de testare a cablurilor supuse focului. Testarea gazelor degajate la combustia cablurilor. (Common test methods for cables under fire conditions. Tests on gases evolved during combustion of materials from cables). Acest test permite determinarea corozivităţii gazelor, în general datorate  halogenilor, produse la arderea cablurilor

BS EN 50267-1:1999  Aparatura. (Apparatus.)

BS EN 50267-2-1:1999 Proceduri. Determinarea conţinutului de gaze acide (Procedures. Determination of the amount of halogen acid gas).

Această parte a standardului defineşte metoda de măsurare a conţinutului de gaze acide prin barbotarea acestora într-o soluţie care ulterior este titrată.

BS EN 50267-2-2:1999 Proceduri. Determinarea gradului de aciditatea gazelor prin măsurarea pH şi a conductivităţii acestora. (Procedures. Determination ofdegree of acidity of gases for materials by measuring pH and conductivity).

În acest caz standardul permite măsurarea pH şi a conductivităţii unei soluţii în care a fost barbotat gazul rezultat prin arderea unui singur tip de material izolator, specific izolaţiei de conductor sau a mantalei.

BS EN 50267-2-3:1999 Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor provenite prin arderea cablurilor prin măsurarea ponderii medii a pH şi a conductivităţii. (Procedures. Determination of degree of acidity of gases for cables by determination of the weighted average of pH and conductivity.)

 În acest caz standardul permite calcularea ponderate a valorii pH şi a conductivităţii unei soluţii în care au fost barbotate gazele rezultate prin arderea cablului.( izolaşiile de conductor şi mantalele )

BS 6425-1:1990 (ANULAT) - Test on gases evolved during the combustion of materials from cables. Method for determination of amount of halogen acid gas evolved during combustion of polymeric materials taken from cables.

A fost înlocuit de standardul BS EN 50267.

BS 6425-2:1993 (ANULAT) - Test on gases evolved during the combustion of materials from cables. Determination of degree of acidity (corrosivity) of gases by measuring pH and conductivity.

A fost înlocuit de standardul BS EN 50267.