Regulament campanie

Organizatorul promotiilor este Lapp Kabel Romania S.R.L. cu sediul in A1 Business Park, judetul Ilfov, Dragomiresti Deal, Aleea Camilla, Nr. 11, Unitatea G2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J23/1513/2008, CUI 9975440, cont bancar RO87 BACX 0000 0004 4666 6000, deschis la UniCredit Bank, reprezentata legal de Narcis Karim Stremtan, avand functia de Director Operatiuni, denumit in continuare Organizator. Clientii care achizitioneza produse si/sau servicii aflate la Promotiile/ prevazute in prezentul Regulament sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament , potrivit celor mentionate mai jos.

SECTIUNEA 1. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIILOR LAPP KABEL ROMANIA SRL

Promotiile se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin Lapp Kabel Romania SRL, conform sectiunii 4.

SECTIUNEA 2. DURATA PROMOTIILOR

Durata de desfasurare a promotiilor este conform Sectiunii 3


SECTIUNEA 3. CONTINUTUL PROMOTIILOR LAPP KABEL ROMANIA SRL

3.1. Campanie 01.06.2018 - 31.08.2018
Campania este valabila in perioada 01.06.2018-31.08.2018, doar pe teritoriul Romaniei. Campania se aplica doar clientilor noi, tip persoane juridice (companii care nu au fost niciodata clienti ai Lapp Kabel Romania sau care nu au mai comandat in ultimele 24 de luni). Toti clientii noi care ating pragul de 1000 EURO (fara TVA inclus) prin plasarea de comenzi individuale sau prin cumularea de comenzi plasate in perioada 01.06.2018 - 31.08.2018, primesc gratuit un voucher la un centru SPA la alegerea clientului, pentru toata familia, tip Big familiy: doi adulti si doi copii, cu conditia ca valoarea voucherului sa nu depaseasca 50 Euro, plus un cleste Lapp Basic Strip. ( cod produs 61725960)


3.2. Cerinte:
-compania care participa la campanie trebuie sa fie client nou (sa nu fi plasat niciodata o comanda catre Lapp Kabel Romania SRL sau sa nu fi plasat nici o comanda in ultimele 24 luni)
-comanda minima: 1000 EURO (fara TVA inclus)
-pragul de 1000 EURO (fara TVA inclus) sa fie atins fie prin comenzi individuale, fie prin cumularea comenzilor plasate in perioada 01.06.2018 - 31.08.2018

SECTIUNEA 4. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Lapp Kabel Romania SRL isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament si de a modifica oricare sau toate Promotiile ce fac obiectul acestui Regulament. Nici o modificare nu poate fi retroactiva.

SECTIUNEA 5. PUBLICARE

Prezentul Regulament Oficial va fi pus la dispozitie, gratuit oricarui solicitant prin e-mail si pe site-ul www.lappkabel.ro. Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania.

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.