Termeni si conditii

Conditii generale comerciale si de livrare ale societatii LAPP ROMANIA S.R.L

 

1. Dispozitii introductive:
1.1 Prezentele conditii generale comerciale si de livrare, in continuare numite CONDITII ale Vanzatorului, reglementeaza relatiile contractuale ce apar intre societatea LAPP ROMANIA S.R.L, cu  sediul  Ilfov, Sat Dragomiresti-Deal, Com. Dragomiresti-Vale, A1 Business Park, Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2, inmatriculata  cu  nr. J 23 / 1513 / 2008, C.U.I. RO 9975440, in continuare numit Vanzator si a beneficiarilor lor, in continuare numiti Cumparatori.
1.2 Toate livrarile si serviciile oferite profesionistilor se supun exclusiv acestor CONDITII mentionate in continuare in text.
Daca partile au incheiat sau incheie un contract dupa aceasta data sau daca exista o dispozitie diferita in Contract, va fi valabila clauza din Contract. Aceste CONDITII sunt parte integranta a contractelor incheiate intre Vanzator si Cumparator pentru livrarile de marfuri si prestarile de servicii.
1.3 La incheierea Contractului, insa nu mai tarziu de receptia livrarii, Cumparatorul declara ca a luat la cunostinta aceste CONDITII si este de acord cu acestea. In cadrul ofertei, se face intotdeauna o referire expresa la formularea actuala a acestor CONDITII si este atasat textul acestora. In cazul in care Cumparatorul nu formuleaza nicio obiectie fata de CONDITII inaintea incheierii contractului, sunt valabile fara alte exceptii aceste CONDITII. Conditiile generale contractuale ale Cumparatorului sunt valabile doar daca Vanzatorul isi da acordul scris fata de acestea si in contract se face referire expresa la acestea. Obiectiile, actele aditionale sau modificarile formulate la aceste CONDITII sunt valabile doar in cazul cand Vanzatorul isi da acordul scris fata de acestea si sunt obligatorii numai pentru respectivul contract si respectiva tranzactie.
1.4 Prin marfa, in sensul prezentelor CONDITII se intelege materialul, produsele si/sau serviciile conexe specificate in catalogul in vigoare sau in oferta scrisa a Vanzatorului.

 

2. Incheierea contractelor:
2.1 Contractul este incheiat dupa confirmarea scrisa a comenzii marfii, comanda inmanata de Cumparator Vanzatorului. Vanzatorul confirma comanda Cumparatorului in termen de cinci zile lucratoare de la primirea comenzii sale si anume prin e-mail, fax sau telefonic, cu precizarea ca la confirmarea comenzii sunt anexate si prezentele CONDITII. Daca Cumparatorul nu comunica Vanzatorului obiectiile sale fata de CONDITII cel tarziu pana la momentul acceptarii ofertei sau inmanarii comenzii catre Vanzator se intelege ca este de acord cu CONDITIILE si contractul se considera incheiat. Daca Vanzatorul nu confirma comanda Cumparatorului, se considera ca Vanzatorul nu este interesat sa incheie contractul. Contractul se considera intotdeauna ca incheiat la momentul in care Cumparatorul preia marfa livrata.
2.2 Comanda Cumparatorului trebuie sa cuprinda in special:
a) tipul si denumirea marfii solicitate, Cumparatorul fiind obligat sa indice si codul produsului din catalog sau din oferta scrisa, sens in care se recomanda Cumparatorului sa acorde o atentie sporita la introducerea codurilor in comanda; b) cantitatea marfii solicitate; c) termenul de livrare solicitat; d) locul de livrare al marfii (daca locul de livrare nu va fi stabilit, se supune conditiilor de livrare din prezentele CONDITII); e) identificarea Cumparatorului si a persoanei autorizate de a-l reprezenta pe Cumparator; f) semnatura Cumparatorului sau a persoanei autorizate de a-l reprezenta pe Cumparator, daca comanda nu va fi trimisa pe cale electronica.
2.3 Daca Vanzatorul inmaneaza Cumparatorului oferta la care sunt anexate prezentele conditii, contractul este incheiat la momentul cand primirea ofertei din partea Cumparatorului este inmanata Vanzatorului. Valabilitatea ofertelor Vanzatorului este de 2 zile de la trimiterea acestora Cumparatorului daca in oferta nu este mentionat altfel.
2.4 Informatiile oferite inaintea primirii ofertelor in cadrul solutionarii acestora (comenzi pentru cabluri speciale, de ex. date ce reies din informatiile complementare tip text, din schite, din mostre de cabluri, din mostre de conductor), inclusiv datele privind proprietatile de operare, datele de consum si alte date individuale stabilite, sunt obligatorii doar in cazul in care vor fi confirmate de Vanzator concomitent cu comanda confirmata de Cumparator sau ulterior, si anume in forma scrisa.
2.5.Cumparatorul isi asuma intreaga responsabilitate in alegerea produselor pe care le comanda, Cumparatorul fiind obligat sa verifice daca specificatiile tehnice ale fiecarui produs comandat corespund nevoilor lui.
2.6. In cazul in care Vanzatorul comunica Cumparatorului ca nu are marfurile solicitate in comanda si transmite o oferta noua care include alternative la marfa solicitata de catre Cumparator, Cumparatorul are obligatia de a verifica daca specificatiile tehnice ale marfii cuprinse in noua oferta corespund nevoilor lui si sa comande aceste produse in cazul in care doreste. Acceptarea de catre Vanzator a noii comenzi a Cumparatorului valoreaza contract, nascandu-se in sarcina Cumparatorului obligatia de achita marfa comandata.

 

3. Pretul de achizitie si conditiile de livrare:
3.1 Cumparatorului ii vor fi facturate preturile stabilite in oferta in vigoare a Vanzatorului la data incheierii raportului contractual, adica la data confirmarii in scris a comenzii din partea Vanzatorului sau la data primirii acceptarii ofertei Vanzatorului din partea Cumparatorului, la preturile din oferta adaugand-se si taxa pe valoare adaugata.
3.2 Daca in confirmarea comenzii, respectiv in contract, nu este stabilit altfel, marfa este livrata in/pe ambalaje nereturnabile pentru care nu se solicita nicio taxa suplimentara. Modul de ambalare a marfii il stabileste Vanzatorul astfel incat sa corespunda standardului curent de ambalare a respectivei marfi.
3.3 Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice cantitatea comandata fara acordul prealabil al Cumparatorului cu maxim ± 10% daca Cumparatorul nu mentioneaza altfel in comanda. Vanzatorul are de asemenea dreptul ca fara acceptul prealabil al Cumparatorului, sa decida asupra livrarii marfii in mai multe lungimi partiale, respectiv unitati de ambalare, conform catalogului in vigoare, sau sa livreze marfa in mai multe transe daca in prealabil nu este hotarat altfel.
3.4 Materialele ce contin cupru – cabluri, conductoare, ansambluri din cablu, se vand cu pretul cuprului valabil la data confirmarii de catre Vanzator a comenzii Cumparatorului sau la data primirii acceptarii ofertei Vanzatorului din partea Cumparatorului, respectiv la data incheierii contractului, la care se adauga si taxa pe valoare adaugata. In preturile acestor materiale, daca nu este stabilit altfel, este deja continuta o cota a pretului cuprului, dupa cum urmeaza: baza pentru calculatia pretului de achizitie este cursul publicat al cuprului pe piata DEL (Deutsche Elektrolyte Kupfer Notiz) in ziua anterioara zilei receptiei comenzii, respectiv incheierea contractului, majorat cu + 1% in costurile de achizitie a metalului. Pretul cuprului se actualizeaza in fiecare zi lucratoare. Pretul de achizitie se majoreaza sau scade cu diferenta dintre pretul de baza al cuprului si pretul actual al cuprului pe piata DEL. Daca se vor folosi alte metale (de ex. aluminiu, plumb) pentru stabilirea pretului de achizitie se foloseste o calculatie similara a pretului metalului ca in cazul cuprului.
3.5 Pentru materialele la care nu se efectueaza o calculatie suplimentara a pretului, Vanzatorul isi rezerva dreptul sa efectueze modificari de pret in cazul unor modificari semnificative ale preturilor materiilor prime.
3.6 Daca in perioada dintre incheierea contractului si livrare se ajunge la o majorare neprevazuta a cheltuielilor pentru materii prime, materiale sau transport, eventuala crestere a impozitelor sau a taxelor vamale, Vanzatorul are dreptul sa modifice pretul conform acestor factori numai dupa ce il informeaza pe Cumparator. Daca comanda va fi modificata de Cumparator dupa incheierea contractului, Vanzatorul are dreptul sa majoreze pretul cu cheltuielile suplimentare cerute de modificarea respectivei comenzi.
3.7 Marfa este livrata de catre Vanzator Cumparatorului la locul de destinatie de pe teritoriul Romaniei, conform conditiilor de livrare DAP (Incoterms 2010). Alte conditii de livrare (de ex. ridicare personala de la sediul Vanzatorului) pot fi agreate doar cu acceptul Vanzatorului. Pentru livrarile in afara teritoriului Romaniei, conditiile de livrare se negociaza individual.
3.8 Daca nu este specificat altfel, transportul marfii este suportat de catre Vanzator, doar pe teritoriul Romaniei, pentru livrarile a caror pret de achizitie depaseste suma de 200 EURO fara TVA. Pentru livrarile a caror pret total de achizitie este mai mic de 200 EURO fara TVA, pe langa pretul de achizitie facturat Cumparatorului se vor factura servicii logistice suplimentare in valoare de 11,8 EUR pentru fiecare livrare in parte.
3.9 Pentru livrarile ramburs, pe langa pretul de achizitie se factureaza si taxa de ramburs.
3.10 In cazul in care Cumparatorul solicita alte conditii de livrare decat cele standard (de ex. transport expres) Cumparatorului i se va factura, pe langa pretul de achizitie, si o taxa suplimentara in valoare egala cu cheltuielile reale pentru asigurarea acestei solicitari.
3.11 In cazul in care Cumparatorul solicita livrarea unor lungimi de cabluri altele decat cele standard mentionate in catalogul in vigoare al vanzatorului, cumparatorului i se vor factura, pe langa pretul de achizitie, si o taxa suplimentara in valoare de 8.9 Euro fara TVA pentru fiecare taiere a cablului.
3.12 In cazul in care o data cu marfa se livreaza si aplicatii software, Cumparatorului i se vor asigura dreptul netransferabil de utilizare a acestor aplicatii. Cumparatorul are dreptul sa isi faca o copie de arhivare. In afara copiei de arhivare, Cumparatorul nu are voie sa copieze aplicatii de tip software.
3.13 Calculatia preturilor din EURO in RON se face la cursul zilnic al Bancii Nationale Romane valabil in ziua facturarii.

 

4. Termen de livrare:
4.1 Termenul de livrare este stabilit in confirmarea comenzii, respectiv in contract.
4.2 Vanzatorul va trebui sa respecte termenul de livrare. Vanzatorul va efectua livrarea numai in cazul in care Cumparatorul nu este in intarziere cu plata oricarei facturi sau nu a depasit limita de credit interna sau limita contractului de credit. In cazul intarzierii la plata, sau a depasirii limitei interne de credit, sau a liniei contractuale de credit, termenul fiecarei livrari poate fi prelungit in mod adecvat. In cazul intarzierii Vanzatorului in a livra marfa, Vanzatorul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, penalitati calculate la valoarea produselor intarziate, dar nu mai mult de 10% din valoarea produselor intarziate.
4.3 Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice termenul de livrare confirmat, in cazul in care apare o realitate sau eveniment pentru care Vanzatorul nu poate nici printr-o grija atenta, sa ii schimbe cursul, sau in caz de forta majora, asa cum este definita forta majora in legislatia in vigoare. Aceste dispozitii sunt valabile si pentru evenimente neprevazute, ce pot avea impact asupra sub-furnizorilor si pentru care nici vanzatorul si nici sub-furnizorul nu sunt responsabili. Asupra evenimentelor ce au caracter de forta majora Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul cel tarziu in termen de 10 zile de la aparitia acesteia. Daca in acest termen, Vanzatorul nu informeaza Cumparatorul acesta nu poate modifica unilateral termenul de livrare confirmat.
4.4 Daca livrarea de marfa e amanata la cererea Cumparatorului sau daca Cumparatorul nu isi da tot concursul in preluarea marfii, sau din alte motive ce tin de Cumparator, Vanzatorul are dreptul sa factureze Cumparatorului cheltuielile de depozitare, de cel putin, 1% din valoarea pretului de achizitie al marfii neridicate pentru fiecare luna calendaristica inceputa. Taxele pentru depozitare vor reprezenta maxim 10% din pretul total de achizitie al marfii neridicate daca Vanzatorul nu justifica efectuarea de cheltuieli mai mari.
4.5 La livrarea marfii, Cumparatorul este obligat ca prin semnatura sa confirme preluarea marfii de la transportator, in baza avizului de insotire al marfii.

 

5. Raspunderea pentru defecte:
5.1 Vanzatorul raspunde pentru ca marfa sa corespunda parametrilor tehnici si normelor care sunt mentionate in catalog sau in alta documentatie tehnica a Vanzatorului. Alti parametrii tehnici trebuie aprobati in prealabil, in scris, de catre ambele parti contractante.
5.2 Vanzatorul nu raspunde pentru defectele aparute dupa trecerea riscului de dauna asupra bunului la Cumparator fara vina Vanzatorului, pentru daunele aparute ca urmare a manipularii incorecte, a utilizarii incorecte precum si pentru defectele cauzate de Cumparator sau de terti, sau pentru defectele aparute ca urmare a prelucrarii incorecte si de nespecializate, manipularii sau depozitarii incorecte.
5.3. Cumparatorul intelege si accepta ca marfurile din oferta Vanzatorului nu sunt destinate si nu pot fi folosite in aplicatii directe ale industriei aeronavelor, transportului aerian sau ingineriei aerospatiale. Prin urmare, Vanzatorul este exonerat de orice raspundere, nefiind obligat sa despagubeasca pe Cumparator sau terti pentru prejudiciul suferit in cazul in care acestia utilizeaza marfurile in astfel de aplicatii.
5.4 Cumparatorul este obligat sa inspecteze marfa la momentul receptiei, in scopul constatarii defectelor vizibile. Daca Cumparatorul nu indeplineste aceasta obligatie preventiva, Vanzatorul nu raspunde pentru eventuala dauna care ar aparea Cumparatorului la un moment ulterior constatarii defectelor marfii.
5.5 Defectele marfii sunt reclamate de Cumparator Vanzatorului fara intarziere, in scris, cu descrierea exacta a daunelor. Reclamatia trebuie sa contina in special: denumirea marfii, cantitatea reclamata, descrierea exacta a defectului, circumstantele aparitiei acestuia sau descoperirea acestuia, locul si data cand a fost constatat defectul si numarul facturii.
5.6 Pentru toate cheltuielile aparute Vanzatorului ca urmare a reclamatiilor neintemeiate sau facute cu rea-credinta din partea Cumparatorului, Cumparatorul, este obligat sa despagubeasca Vanzatorul la deplina lor valoare.

 

6. Diferente de cantitate:
6.1 Se considera diferente de cantitate, daca cantitatea real livrata de marfa nu corespunde cantitatii mentionate in documentele de insotire a marfii.
6.2 Livrarile incomplete se considera, de asemenea, diferente de cantitate.
6.3 Pentru a stabili daca marfa livrata prezinta diferente de cantitate, Cumparatorul trebuie sa efectueze controlul marfii imediat dupa receptia acesteia. Cumparatorul este obligat sa mentioneze diferentele de cantitate pe avizul de insotire al marfii sau documentul de transport, sau sa intocmeasca un proces verbal in prezenta reprezentantului transportatorului sau reprezentantului Vanzatorului in cazul ridicarii personale a marfii de catre Cumparator de la Vanzator. Aceste documente sunt o conditie obligatorie pentru inregistrarea conforma a reclamatiei si sunt parte integranta a fisei de reclamatii. Fara documentele astfel redactate, reclamatia nu poate fi inregistrata si dreptul de reclamatie al Cumparatorului va fi refuzat.
6.4 Cumparatorul este obligat sa reclame defectele de cantitate, cel tarziu in termen de 48 de ore de la receptia marfii, altfel drepturile din raspunderea pentru aceste defecte se sting.
6.5 Vanzatorul are dreptul sa decida, in baza documentelor prezentate, daca reclamatia Cumparatorului este sau nu intemeiata.
6.6 In cazul ridicarii personale a marfii de catre Cumparator de la Vanzator, Cumparatorul este obligat sa inregistreze reclamatia privind diferentele de cantitate, la momentul receptiei marfii.
6.7 In baza reclamatiei intemeiate cu privire la diferentele de cantitate, Cumparatorul are dreptul sa opteze pentru livrarea marfii care lipseste sau pentru o reducere din pretul de achizitie. Cumparatorul este obligat sa ofere Vanzatorului in termen de 30 de zile intregul sau concurs necesar indeplinirii Conditiilor Comerciale si de Livrare Generale ale societatii LAPP ROMANIA SRL.

 

7. Defecte de calitate:
7.1 Cumparatorul reclama defectele de calitate, fara intarziere, dupa constatarea acestora, nu mai tarziu insa pana la sfarsitul perioadei de garantie. In cazul in care marfa livrata prezinta defecte de calitate evidente, deja de la receptia marfii, Cumparatorul este obligat sa mentioneze aceasta constatare in documentul de transport sau avizul de insotire al marfii, sau sa intocmeasca un proces verbal in prezenta reprezentantului transportatorului sau reprezentantului Vanzatorului in cazul ridicarii personale a marfii de catre Cumparator de la Vanzator. Cumparatorul trebuie sa reclame marfa cu defect in scris, sa descrie defectele si sa mentioneze alte informatii absolut necesare referitoare la marfa reclamata. Fisa de reclamatie trebuie sa contina, in special: denumirea marfii reclamate, cantitatea reclamata, descrierea exacta a defectului, realitatea aparitiei sale sau abaterea, locul si data cand s-a constatat defectul, numarul facturii la care se refera marfa reclamata.
7.2 In termen de 30 (treizeci) de zile de la inmanarea fisei de reclamatii Vanzatorul anunta Cumparatorul daca admite reclamatia sau motivele respingerii daca se respinge reclamatia.
7.3 In scopul solutionarii reclamatiei, Vanzatorul, sau o persoana autorizata de catre Vanzator, are dreptul sa inspecteze marfa reclamata. In exprimarea parerii fata de reclamatie, Vanzatorul mentioneaza de asemenea, daca solicita returnarea marfii reclamate sau daca e de acord cu casarea acesteia.
7.4 In caz de nevoie a evaluarii reclamatiei de catre un expert de specialitate, termenul pentru exprimarea apararii fata de reclamatie se prelungeste cu 30 (treizeci) zile sau cu o perioada mai lunga, daca aceasta e necesara obtinerii rezultatelor evaluarii de specialitate.
7.5 In cazul reclamatiei intemeiate privind defectele ce pot fi eliminate, Vanzatorul este obligat ca in termen de 30 (treizeci) zile de la admiterea reclamatiei, sa elimine defectul pe cheltuiala sa.
7.6 La defectele ce nu pot fi eliminate, care impiedica utilizarea marfii, Vanzatorul poate alege pentru stingerea drepturilor Cumparatorului una din urmatoarele modalitati:
- schimbarea marfii cu defect cu una fara defect. Cumparatorul este obligat sa ofere Vanzatorului timpul necesar si colaborarea aferenta pentru aceasta solutionare.
- returnarea pretului de achizitie.
7.7 In cazul reclamatiei intemeiate, asupra defectelor ce nu pot fi eliminate, insa care nu impiedica utilizarea marfii, Vanzatorul poate oferi Cumparatorului o reducere din pretul de achizitie la o valoare corespunzatoare caracterului defectului reclamat. Caracterul defectului reclamat si valoarea reducerii din pretul de achizitie, se stabileste exclusiv de catre Vanzator.
7.8 Vanzatorul stabileste exclusiv daca este vorba despre un defect ce poate fi eliminat sau unul ce nu poate fi eliminat. In cazul in care eliminarea defectului ar fi legata de cheltuieli neadecvat de mari, Vanzatorul are dreptul sa evalueze defectul ca unul ce nu poate fi eliminat.

 

8. Garantia pentru calitatea marfii:
8.1 Vanzatorul garanteaza ca marfurile vandute sunt noi si corespund cerintelor legale referitoare la introducerea pe piata in Romania. Termenul de garantie pentru marfurile livrate este cel prevazut in certificatul de garantie emis de Vanzator.
8.2 Vanzatorul nu raspunde fata de Cumparator pentru profitul pierdut, veniturile pierdute, lipsa de folosinta a bunurilor, intreruperea afacerilor sau pentru orice alte daune speciale, indirecte, punitive, de consecinta, incidentale sau neprevazute, indiferent daca izvorasc din contract. Vanzatorul nu este raspunzator pentru niciun prejudiciu cauzat de catre Cumparator ca rezultat indirect al incalcarii obligatiilor Vanzatorului.

 

9. Conditii de plata:
9.1 Cumparatorul se obliga sa achite Vanzatorului pretul de achizitie pentru marfa livrata si serviciile prestate, la care se adauga TVA.
9.2 Daca nu este specificat altfel pe factura, Cumparatorul trebuie sa achite contravaloarea marfii in avans, cu precizarea ca intreaga suma facturata se considera a fi achitata in momentul creditarii sale in contul Vanzatorului la banca acestuia si la libera dispunere a acestuia.
9.3 Vanzatorul are dreptul sa factureze si executari partiale ale obiectului contractului, iar Cumparatorul e obligat sa achite aceasta factura in termenul de scadenta.
9.4 Vanzatorul are dreptul sa opreasca/sa intrerupa livrarea altor marfuri comandate in cazul in care Cumparatorul este in intarziere de plata cu oricare alta factura sau daca a depasit limita de credit interna sau limitele de credit contractuale. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa stabileasca limita de credit in baza evaluarii istoricului de plata si a bonitatii Cumparatorului.
9.5 In cazul intarzierii Cumparatorului cu orice fel de obligatii pecuniare catre Vanzator, Cumparatorul va suporta penalitati de intarziere in cuantum de 0,15% din suma restanta pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea facturii intarziate la plata. Penalizarea contractuala trebuie platita de catre Cumparator in termen de 5 zile de la data emiterii facturii de penalitati. Prin plata penalizarilor contractuale nu se vor stinge drepturile Vanzatorului la despagubirea de daune cauzate prin incalcarea obligatiilor contractuale de catre partea la care fac referire penalizarile contractuale. Cumparatorul este de drept in intarziere in cazul in care nu isi indeplineste obligatia de plata a pretului la scadenta.
9.6 In cazul in care Cumparatorul incalca prezentele conditii sau intelegeri din contract, Vanzatorul are dreptul sa rezilieze contractul. Prin iesirea din contract nu se stinge dreptul la achitarea penalizarilor contractuale si la plata daunelor.

 


10. Transferul dreptului de proprietate:
10.1 Proprietatea produselor se transmite de la Vanzator la Cumparator in momentul la care Cumparatorul plateste integral pretul produselor.
10.2 Cumparatorul nu poate ipoteca sau transfera cu titlu de garantie, marfa ce face subiectul rezervei dreptului de proprietate.
10.3 Riscul de pierdere sau deteriorare a marfii va trece la Cumparator de la data livrarii conform termenilor de livrare stabiliti.

 

11. Returnarea marfii:
Vanzatorul, in cazuri exceptionale, poate accepta returul marfii vandute numai in baza unui acord prealabil, in scris, al partilor contractante si numai daca marfa livrata si ambalajele se afla in conditii corespunzatoare pentru revanzare adica in aceeasi stare in care a fost livrata. Taxa de retur a marfii livrate va reprezenta 30% din pretul de achizitie a marfii returnate.

 

12. Dispozitii speciale:
12.1 Vanzatorul isi rezerva drepturile de proprietate si de autor asupra schitelor sau altor documente; nu este permisa oferirea de catre Cumparator a acestor elemente unor terti, fara aprobarea expresa in scris a Vanzatorului. Documentatia tehnica si comerciala, executia marfii si cheltuielile aferente se pot schimba in functie de noile experiente si imbunatatiri tehnologice.
12.2 Ne rezervam dreptul de a face modificari structurale in cazul dezvoltarii tehnice si tehnologice. Datele referitoare la dimensiuni, greutate, etc. se supun abaterilor tehnologice si de fabricatie.
12.3 Vanzatorul are dreptul sa declare unilateral rezilierea incheiat in baza acestor CONDITII printr-o notificare scrisa, cu mentionarea motivului, daca Cumparatorul este in intarziere cu plata pretului de achizitie sau a avansului din pretul de achizitie cu mai mult de 10 (zece) zile calendaristice, dupa termenul stabilit sau in cazul unei incalcari flagrante a Contractului din partea Cumparatorului. Partile contractante sunt obligate sa furnizeze in cazul rezilierii contractului, partea din contract deja executata. Prin iesirea din contract, nu se stinge dreptul la achitarea penalizarilor contractuale si la despagubirea daunelor. De asemenea, Vanzatorul este indreptatit sa pastreze plata partiala facuta de Cumparator.
12.4 Declaratia unilaterala a rezilierii contractului trebuie sa fie in forma scrisa si trebuie sa contina motivul acesteia.
12.5 Daca aceste conditii isi pierd valabilitatea din orice motiv, fiecare Parte are fata de cealalta Parte raspunderea pentru toate obligatiile aparute inaintea datei incetarii valabilitatii conditiilor si obligatiile raman in vigoare pana la momentul indeplinirii lor, conform prezentelor CONDITII ca si cand acestea nu s-ar fi stins.
12.6 Cumparatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea fata de terti asupra conditiilor contractului incheiat intre Vanzator si Cumparator la fel si asupra secretelor comerciale ale Vanzatorului sau asupra informatiilor din care rezulta ca e vorba de o informatie confidentiala si nu una publica.

 

13. Export ulterior al marfii:
13.1 Daca Cumparatorul va exporta ulterior marfa, Vanzatorul nu raspunde pentru eventualele daune ce pot aparea Cumparatorului in legatura cu nerespectarea normelor legale ale statului in care Cumparatorul exporta marfa.

 

14. Lege aplicabila
14.1 Prezentul contract este guvernat de legea romana. Orice neintelegeri aparute in legatura cu incheierea, interpretarea, executarea sau incetarea prezentului contract vor fi rezolvate de parti pe cale amiabila. in cazul in care rezolvarea litigiului pe cale amiabila nu va fi posibila, acesta va fi dedus spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului.
14.2 In cazul in care o clauza din prezentul contract este declarata nula sau anulabila, aceasta va fi inlaturata si nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale contractului. partile convin ca, o data cu inlaturarea clauzei nule, aceasta sa fie inlocuita de catre parti cu o alta clauza, care sa corespunda vointei exprimate de acestea la incheierea prezentului contract.

 

15. Dispozitii finale:
15.1 Drepturile si obligatiile ce reies din prezentele CONDITII sau contracte incheiate in baza acestora si care nu sunt reglementate expres in acestea, sunt reglementate de Codul Civil.
15.2 Cumparatorul nu are dreptul sa cesioneze sau sa transfere niciun drept al sau ce reiese din contractul incheiat cu Vanzatorul, fara acceptul prealabil in scris al Vanzatorului. Cumparatorul nu are voie ca unilateral sa compenseze oricare creanta a sa fata de Vanzator contra oricarei creante a Vanzatorului fata de Cumparator.
15.3 Aceste CONDITII isi produc efectele de la data de 21.11.2018 si sunt puse la dispozitia celor interesati la sediul Vanzatorului din Ilfov, Sat Dragomiresti-Deal, Com. Dragomiresti-Vale, A1 Business Park, Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2.
15.4 Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice aceste CONDITII sa le completeze sau sa le anuleze prin emiterea unor noi CONDITII. Vanzatorul nu are dreptul ca unilateral sa modifice, completeze sau anuleze aceste CONDITII pe parcursul unui raport contractual complet cu Cumparatorul si anume pe intreaga perioada de durata a acestuia. In cazul in care Cumparatorul modifica, completeaza sau anuleaza formularea acestor CONDITII, pentru Cumparator este obligatorie formularea in vigoare la data incheierii contractului cu Vanzatorul.
15.5 Partile contractante colaboreaza numai in baza acestor conditii comerciale. Orice fel de modificare a acestora trebuie sa fie in scris si partile contractante trebuie sa o aprobe in mod expres.
15.6 In cazul in care partile contractante cad de acord asupra unei alte formulari a oricaruia din punctele acestor CONDITII, valabilitatea celorlalte puncte ramane neatinsa.