e-Shop

Codul de conduita

Orientare catre client. Valorile familiei. Spiritul Inovator. Orientare spre succes. Acestea sunt valorile in baza carora LAPP este construit. Valorile noastre clare ne-au transformat intr-o companie puternica si, ca si afacere de familie, noi stim ca numai prin eforturile noastre comune – prin munca in echipa in cadrul companiei noastre si cu partenerii nostri de afaceri – vom avea succes. Si baza pentru toate acestea o reprezinta valorile noastre.

Daca aliniem comportamentul nostru cu aceste valori in fiecare zi, daca noi ne tratam intre noi si partenerii nostri de afaceri corect si cu respect, vom transmite mai departe povestea de succes a Grupului Lapp ca si producator lider de solutii de sistem pentru tehnologia de cablare si de conectare.

In acest Cod de Conduita, vom incerca sa descriem cat mai precis ce inseamna valorile noastre pentru munca noastra zilnica. Speram ca aceasta va fi de ajutor pentru dumneavoastra.

Consiliul Director al Lapp Holding AG

1. Principii

Conduită legală

Noi pledăm pentru principiul legalității în toate acțiunile, măsurile, contractele și alte tranzacții ale Grupului Lapp. Toți angajații noștri sunt personal responsabili pentru respectarea  legii în cadrul propriului lor domeniu de activitate. Managerii din întreaga lume au obligația de a întreprinde măsurile corespunzătoare pentru a se asigura de faptul că angajații dețin cunoștințe actualizate referitoare la regulamentele legale necesare pentru a putea acționa în mod corespunzător.

 

Responsabilitatea pentru reputaţia Grupului Lapp

Toţi angajaţii trebuie să acorde atenţia cuvenită reputaţiei Grupului Lapp atunci când îşi îndeplinesc sarcinile.

2.Drepturile omului

Bazate pe un management corporativ orientat spre valoare şi luând în considerare drepturile omului recunoscute internaţional, principiile de bază ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) şi legile aplicabile în diferite ţări şi locaţii, precum şi în recunoaşterea diferitelor culturi, se aplică următoarele principii:

 

a.Conduita către angajaţi

Noi respectăm şi protejăm demnitatea fiecărui individ. Discriminarea şi hărţuirea nu vor fi tolerate în nicio locaţie a Grupului Lapp.

 

b.Munca efectuată de copii şi munca forţată

Munca efectuată de copii și munca forțată nu vor fi tolerate și vor fi interzise fără excepție, chiar și în cazul partenerilor noștri de afaceri.

c.Siguranţa în muncă, măsuri împotriva incendiului, protecţia sănătăţii şi a mediului înconjurător

Este de datoria tuturor angajaţilor să evite pericole la adresa oamenilor şi la mediul înconjurător, pentru a minimiza impactul asupra mediului şi pentru a utiliza resursele într-un mod eficient şi econom. Substanţele care sunt dăunătoare sănătăţii şi utilizarea de materii prime din zonele de conflict (minerale de conflict) trebuie să fie evitate.

 

d.Instruire şi calificare

În grupul Lapp, angajaţii sunt întotdeauna selectaţi, angajaţi şi promovaţi în baza calificărilor lor specifice funcţiei, experienţelor lor şi personalităţii lor.

  3.Evitarea conflictelor de interese


  Angajarea secundară este permisă numai cu un acord prealabil scris de companie. Angajaţilor li se va permite să investească sau să realizeze activităţi secundare pentru companiile concurente, furnizori sau clienţi numai dacă au o aprobare scrisă prealabilă de la subsidiara locală corespunzătoare sau compania holding regională.

  Angajarea partenerilor de afaceri în scopuri private

  Angajaţii pot angaja partenerii de afaceri ai Grupului Lapp în scopuri private numai cu un acord scris în prealabil a sucursalei locale corespunzătoare sau a companiei holding regională.

  4.Tratarea Informaţiilor

   

  Raportarea

  Toate înregistrările, raportările şi declaraţiile noastre trebuie să fie precise şi adevărate. Principiile generale de contabilitate acceptate trebuie să fie aplicate; în conformitate cu acestea, datele şi alte înregistrări trebuie să fie complete, corecte, oportune şi organizate.

   

  Confidenţialitate

  Informaţile confidenţale aparţinând companiei trebuie să fie ţinute secrete. Această obligaţie se va aplica chiar şi după încheierea relaţiei de angajare.

   

  Protecţia datelor şi siguranţa informaţiilor

  Atunci când se dezvoltă şi se procesează (cu suport IT) toate procesele de afaceri, trebuie să fie protejat dreptul la intimitate şi la viaţa privată şi asigurată siguranţa informaţilor, în baza ş în conformitate cu cerinţele statutare aplicabile referitoare la protejarea de date şi siguranţa IT şi a datelor.

   

  Dacă, în conexiune cu procesele de producţie, sunt colectate, procesate sau transmise date personale (aparţinând clienţilor, furnizorilor, angajaţilor sau alte persoane implicate), trebuie să fie în principal respectate următoarele principii de protecție date din cadrul UE (Uniunea Europeană) şi EEA (European Economic Area = Zona Economică Europeană):

  • Interdicție supusă autorizării: Datele personale nu pot fi colectate, procesate sau transmise decât dacă aceasta este permisă de un regulament special statutar sau o declaraţie explicită, voluntară şi informată de consimţământ de către partea implicată.
  • Scop și necesitate specificate: Scop şi necesitate specificate: Datele personale pot fi procesate doar în scopul pentru care au fost colectate şi orice colectare, procesare şi transmitere de date trebuie să fie limitată la datele care sunt necesare pentru acest scop predeterminat.
  • Transparență: Datele trebuie întotdeauna să fie colectate direct de la partea implicată, care trebuie să fie informată de scopul colectării în momentul când informaţiile sunt cerute, de identitatea corpului colector / responsabil şi dacă aceste date sunt transmise către părţi terţe.
  • Permisiunea conform legislației interne privind protecția datelor: datele trebuie să fie colectate, procesate şi / sau transmise numai de o companie din Grupul Lapp, în mod particular în afara UE sau EEA, atât cât este permis conform legislaţiei interne privind protecţia datelor. Conformitatea cu regulamentele interne de protecţie a datelor va fi monitorizată de responsabilul cu protecţia datelor sau de managementul companiei corespunzătoare din Grupul Lapp.

   

  Siguranţa datelor şi a sistemului IT (siguranța informaţiilor) trebuie să fie asigurate de toate procesele de afaceri cu ajutorul măsurilor organizaţionale şi tehnice corespunzătoare şi adecvate.

  5. Conduita Către Partenerii de Afaceri şi Părţile Terţe

  Toţi angajaţii au responsabilitatea de a respecta regulile competiţiei corecte după cum sunt definite în legea aplicabilă.

   

  a. Relaţiile cu furnizorii şi clienţii

  Acordurile cu furnizorii şi clienţii trebuie să fie încheiate numai în interesul companiei. Toţi angajaţii trebuie să respecte regulamentele interne de control ale companiei (de exemplu control dual).

   

  b. Mita, corupţia şi alte implicări

  Acordurile totale sau parţiale referitoare la acceptarea unui avantaj sau tratament preferenţial al unor persoane individuale cu referire la intermediere, recompensare, livrare, reglementare sau plata comenzilor, sunt interzise.

   

  Orice încercare a furnizorilor sau a clienţilor de a exercita orice influenţă nedreaptă asupra deciziilor angajaţilor Lapp trebuie să fie raportată la managerii responsabili. Plata de beneficii este interzisă dacă se poate presupune că asemenea beneficii sunt intenţionate, în totalitate sau parţial, a fi dare de mită.

   

  c. Donaţii

  Companiile Grupului Lapp realizează donaţii băneşti sau sub formă de bunuri în domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii şi preocupării sociale. Recompensarea acestor donaţii este decisă numai de directorii manageriali şi de Consiliul Director al Lapp Holding AG.

  6.Calitatea şi Siguranţa Produselor

   

  “Succes prin calitate” este unul din principiile de ghidare ale politicii noastre de afaceri. Noi ne facem un scop în a satisface calitatea superioară şi cerinţele de siguranţă ale clienţilor noştri, şi îmbunătăţirile pe care le facem sunt pentru a ne asigura că acestea sunt minuţioase şi proiectate să dureze.

   

  Dacă se ivesc defecte, în ciuda eforturilor noastre, noi acţionăm să le eliminăm în conformitate cu dispoziţiile legale şi obligaţiile contractuale, şi prioritatea clară de a preveni accidentarea sau pierderea de vieţii.

  7. Raportarea neregulilor

  Acest Cod de Conduită este o componentă centrală a valorilor Lapp, după care noi ne ghidăm. Este vital ca aceste valori să fie uniform respectate în cadrul Grupului – fiecare angajat este responsabil pentru a asigura aceasta.

   

  Managerii au o responsabilitate specială de a transmite conținutul Codului de Conduită către angajaţi, comportându-se exemplar.

   

  Dacă apar situaţii în care nu ştiţi exact cum ar trebui să acţionaţi sau aţi dori să raportaţi o deviere de la acest Cod de Conduită, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la următorul număr dedicat:+49 711 7838 8888, sau să ne trimiteți e-mail la compliance(at)lappgroup.com

  Informații suplimentare folositoare pot fi găsite pe website-ul nostru.

  8. Monitorizarea

   

  Fiecare companie este responsabilă să asigure respectarea acestor reguli din Codul de Conduită precum şi orice alte regulamente interne în cadrul sferei de responsabilitate.

   

   

  Departamentul intern de Audit are un drept nerestricţionat de a obţine informaţii şi de a efectua audituri, exceptând cazul în care regulamentele statutare contrazic aceasta. Atunci când se efectuează audituri, Departamentul intern de Audit acordă o atenţie specială pentru respectarea Codului de Conduită şi include regulamentele acestuia în criteriile sale de testare.