e-Shop

SKINTOP – o excursie printre cabluri, presetupe şi grade de protecţie

SKINTOP – o excursie printre cabluri, presetupe şi grade de protecţie

SKINTOP – o excursie printre cabluri, presetupe şi grade de protecţie

Realitatea prezentului confirmă importanţa calităţii produselor lansate înspre o piaţă caracterizată de o concurenţă acerbă şi de uşurinţa cu care informaţiile se transmit între utilizatori. De foarte multe ori componentele cu pondere mică din punct de vedere al costurilor pot face diferenţa dintre  nivelele de calitate ale produselor finale. Analiza acestor detalii este apanajul inginerilor, începând cu cel din proiectare până la cel care coordonează direct activitatea de producţie.

Noi, Lapp Group, ne străduim să vă punem la dispoziţie atât produse de cea mai înaltă calitate cât şi recomandările tehnice ncesare.

Vă invitam să construim împreună un tablou electric virtual şi apoi să cablăm întreaga instalaţie electrică, pornind de la sursa de alimentare până la elementul de execuţie, integrat într-un proces tehnologic automatizat.  Scopul acestui tur virtual este marcarea unor posibile surse de non-calitate pe întregul lanţ.

Plecăm de la funcţionalitatea pe care o cerem presetupelor, referitoare în primul rând la gradul de protecţie faţă de praf şi apă. Cele două cifre care caracterizează un grad de protecţei IP XX se referă la valori stipulate de normele naţionale şi europene SR EN 60529. Aceste valori pot fi găsite  în Catalogul LAPP, în cadrul anexei tehnice T22.

Presetupa asigură sigilarea cablului prin deformarea unui element elastic din interiorul corpului acesteia în momentul strângerii capacului. Pentru realizarea unei sigilări corecte, cablul electric trebuie să aibe secţiunea transversală cât mai apropiată de forma de cerc. Un cablu cu mantaua exterioară deteriorată sau cu o formă diferită de cea de cerc nu va permite obţinerea unei sigilări corecte pe întregul contur, indiferent de calitatea presetupei folosite. Aceasta înseamnă că dăm posibilitatea prafului şi umezelii să pătrundă în interiorul dulapului electric. Cât ne va costa această primă eroare ?

Dacă vom avea praf  în interiorul dulapului, echipajele mobile ale contactorilor vor avea în timp de suferit iar vitezele de închidere şi deschidere ale contactelor se vor micşora conducând în timp la distrugerea acestora.

Dacă umezeala pătrunde în dulap, mai multe tipuri de daune vor începe să afecteze integritatea echipamentelor. Suprafeţele metalice de contact vor începe să se oxideze afectând calitatea contactelor electrice iar împreună cu praful, există posibilitatea apariţiei unor canale conductoare peste elementele izolatoare, care crează conturnări cu efecte dezastroase.

Prima concluzie : alegeţi presetupele care asigură gradul de protecţie maxim şi asiguraţi-vă că folosiţi cabluri de calitate. Recomandarea noastră : încercaţi să folosiţi produse fabricate de acelaşi producător astfel încât să aveţi garanţia sigilării maximale.

Pentru a se obţine sigilarea perfectă, capacul presetupei trebuie strâns cu un cuplu controlat atent. Toate informaţiile legate de cuplul de strângere solicitat de presetupele SKINTOP le găsiţi în catalogul Lapp la anexa T21. Vă punem de asemenea la dispoziţie şi o cheie dinamometrică pentru obţinerea rezultatelor optime de sigilare.

 

Să presupunem că dulapul conţine şi partea de automatizare. În mod sigur, conexiunile cu elementele din câmp vor fi făcute şi cu cabluri ecranate.

Pe lângă rolul de sigilare, presetupele pot să aibe şi rolul de punere la masă al ecranului. Acest rol se dovedeşte extrem de important atunci când avem de-a face cu acţionări cu frecvenţă variabilă . Zgomotul electromagnetic produs de electronica de putere poate genera tensiuni induse care interferează cu semnalele utile ducând la degradarea acestora.

Presetupele SKINTOP MS-M Brush asigură cea mai eficientă cale de punere la masă a ecranului cablurilor speciale destinate realizării conexiunii între dulapul electric şi elementul de execuţie. Alegerea altor sisteme de punere la masă al ecranului poate provoca apariţia erorilor pe circuitele de comunicaţie conducând la apariţia defectelor aleatoare. Mai mult, diminuarea volumului de muncă la instalarea cablurilor ecranate în dulap compensează posibila diferenţă de preţ faţă de o presetupă ordinară.

Un aspect care de multe ori nu este luat în calcul la alegerea presetupelor este cel dat de comportamentul mecanic al cablurilor electrice. Orice efort mecanic aplicat pe cablu, în exteriorul dulapului, trebuie preluat de presetupă. Dacă nu, există pericolul transmiterii mişcării către şirurile de cleme din interiorul dulapului şi eventual generarea de scurtcircuite. Presetupele Lapp destinate sigilării  cablurilor de diametre mari au două inele de etanşare care preiau optim eforturile mecanice de încovoiere.

Dacă dulapul electric are gradul de protecţie IP 54, la prima vedere aţi putea gândi că presetupele necesare trebuie să asigure acelaşi grad de protecţie. Practica demonstrează însă că cel mai bine este să echipaţi dulapul cu presetupe cu grad de protecţie cât mai bun. Diferenţa de costuri va fi nesemnificativă. Diferenţa de calitate totală şi de siguranţă în funcţionare vor fi însemnate.

O companie care oferă calitate are toate premisele să existe în piaţă pe termen lung. Un singur eveniment neplăcut vă poate afecta imaginea şi vă poate cauza cheltuieli suplimentare datorate efectuării lucrărilor de reparaţii din perioada de garanţie.

Obligativitatea punerii la masă a ecranului cablului la capatul dispre motorul de acţionare este dată de evitarea curenţilor induşi prin căile de rulare ale lagărelor. Circulaţia curentului indus  este însoţită de efecte de ciupire ale căilor de rulare, prin micro arcuri electrice. Acestea conduc la distrugerea lagărelor şi scoaterea motorului din funcţiune. Din nou, presetupele SKINTOP MS-M Brush vă vor asigura punerea la masă a ecranului şi manopera minimă. Inclusiv la cutia de borne a motorului trebuie să conştientizăm pericolele care ne urmăresc dacă nu menţinem gradul de protecţie cerut de aplicaţie. Dacă dulapul electric are şanse mari să fie amplasat într-un mediu curat şi uscat, motorul de acţionare este întotdeauna aproape de procesul tehnologic, acolo unde există posibilitatea ca apa şi praful să fie prezente. De aceea, selectarea presetupelor cu gradul de protecţie cât mai ridicat este o impunere ce trebuie respectată.

Economia prost înţeleasă poate genera cheltuieli foarte mari. Un motor scos din funcţiune pentru că a “ puşcat “ la cutia de borne din cauza umezelii, induce o dublă cheltuială : oprirea producţiei pentru remedierea avariei şi costul reparării motorului .

 

Specialiştii LAPP KABEL Romania vă stau alături pentru a vă ajuta să găsiţi soluţiile optime necesare afacerii dumneavoastră.

 

Ing. Dan Ciortea

     
SKINTOP
(PDF 225 KB)
SKINTOP - o excursie printre cabluri, presetupe..