e-Shop

Industria 4.0

Cum transmitem datele, prin cablu, în viitor?

Cum transmitem datele, prin cablu, în viitor?

Societatea umană a păşit, rapid, într-o nouă epocă. Mulţi experţi afirmă că saltul în dezvoltarea omenirii, datorat apariţiei Internetului, este poate la fel de important ca cel datorat apariţie motoarelor cu abur. Internetul a făcut comunicarea şi accesul la informaţii extrem de facile şi disponibile aproape oricui.

Industria a început să se metamorfozeze la rândul ei şi asistăm acum la o reorientare profundă referitore la procedurile şi procesele care conduc la realizarea bunurilor. Până nu demult, producţia de masă era sursa de realizare a bunurilor de larg consum, accesibile prin prisma preţurilor, oamenilor de rând. Cei cu posibilități financiare apelau la bunuri personalizate, începând cu hainele şi încălţămintea şi terminând cu maşinile de lux, iahturile sau avioanele.

Producţia de masă implica însă investiţii iniţiale foarte mari, accesibile doar companiilor puternice. Unităţile de producţie mici trebuiau să caute nişe de piaţă în zonele în care marii producători considerau că segmentul nu este suficient de profitabil.

Noul concept de Smart Factory promite aproape oricui produse personalizate, la preţul unuia de serie şi pune la aceaşi masă micii şi marii producători. Trebuie să detaliem mai întâi noţiunea de Smart Factory, pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra conceptului, modului de realizare şi beneficile pe care le poate aduce.

Conceptual, o fabrică inteligentă foloseşte maşini şi utilaje interconectate prin reţele de date, capabile să schimbe informaţii şi produse  între ele. Toate elementele din sistem acţionează pe baza solicitării transmise de către operatorul uman şi îşi adaptează procesul de producţie în timp real, conform cererii. Această flexibilitate extremă este posibilă doar prin automatizare şi robotizare completă şi toate elementele din lanţul de producţie trebuie să fie la acelaşi nivel de performanţă tehnologică. În acest fel, costurile legate de producerea unui unicat sunt relativ egale cu cele legate de producerea într-un număr foarte mare. În aceste condiţii, o unitate de producţie Smart  poate să rivalizeze cu un colos industrial.

Acum este cazul să conştietizăm că organele de simţ ale omului trebuie înlocuite cu sisteme de senzori astfel încât procesul de producţie să se desfăşoare fluent şi corect. Mulţi senzori înseamnă multe date care trebuie transmise rapid şi corect către sistemele de comandă şi control.

Putem face analogie cu funcţionarea organismelor vii. Organele de simţ ale organismului viu sunt înlocuite de către senzori. Nervii care transmit informaţiile sunt înlocuiţi cu cablurile de date.

Cu un portofoliu extins de produse și garanția calității superlative, LAPP pune la dispoziţie cablurile de date şi conectorii corespunzători. Calitatea semnalului care ajunge la sistemul de comandă trebuie să fie foarte bună, motiv pentru care cablul folosit trebuie să fie de o calitate performantă.

Cablurile de date pot fi clasificate după purtătorul de informaţie: curent electric sau lumină.

În cazul curentului electric, frecvenţa semnalului clasifică cablurile de date în joasă frecvenţă şi înaltă frecvenţă. LAPP acoperă toate cele trei segmente prin brandurile UNITRONIC® -pentru cablurile de date de joasă frecvenţă, ETHERLINE®- pentru cablurile de date de înaltă frecvenţă şi HITRONIC®- pentru cablurile de fibră optică. În Germania, o ţară cunoscută pentru nivelul înalt de tehnologie, produsele LAPP sunt larg utilizate în tot ceea ce este legat de mediul industrial.  LAPP este parte a studiilor realizate referitor la revoluţia industrială 4.0. Specialiştii grupului participă activ

la definirea conceptelor şi a modului de implementare a acestora.  LAPP, prin cercetările proprii, contribuie esenţial la realizarea celor mai performante cabluri de date, dedicate zonei industriale.

În cazul organismelor vii, sistemul nervos colectează informaţiile din mediul exterior dar şi din interior şi le trimite spre creier folosind pe post de magistrală măduva spinării. Pe baza acestor informaţii creierul elaborează comenzi care sunt trimise către organele de execuţie. În industrie, de la nivelul senzorilor sunt trimise informaţiile spre unitatea de comandă care elaborează semnale pe care le trimite către elementele de execuţie. Unii senzori au nevoie să transfere volume mici de date care pot fi transmise pe cablurile de joasă frecvenţă. În cazul altora, trebuie transferate volume mari de date astfel încât sunt necesare cabluri de date de înaltă frecvenţă. Aplicaţiile în care camerele video de înaltă rezoluţie sunt folosite la identificarea diverselor repere solicită cabluri de înaltă frecvenţă de categorie Cat 6A, calificate pentru rate de transmitere a informaţiei de 10Gbit/s. Uneori la performanţele electrice trebuie să se adauge şi performanţe mecanice deosebite ( cicluri continue de îndoire-dezdoire sau mişcări de torsiune ). Specialiștii LAPP  au proiectat şi realizat cabluri de date capabile să satisfacă toate aceste cerinţe şi să asigure şi o rezistenţă sporită la agresiunile chimice frecvente în mediul industrial.

Pe lângă produsele de bază, LAPP furnizează şi cabluri premufate cu conectori codificaţi standard sau produse personalizate conform cererii dumneavostră.

Conceptele legate de Industry 4.0 sunt deja aplicate în  compania nostră, de la fluxul de producţie până la sistemele logistice. O comandă de livrare introdusă în sistem este executată automat de către manipulatoare complet automatizate capabile să preia din depozitul de tip high racks produsele potrivite din locaţiile corespunzătoare şi să le introducă în cutii sau paleţi. Operatorul uman are doar rol de supervizor final. Gestiunea depozitului este on-line iar informaţiile legate de nivelul stocurilor sunt transformate în comenzi către cele 19 unităţi de producţie LAPP, pe baza unor algoritmi care iau în calcul şi prognozele de livrare. Imensul flux de informaţii vehiculat între toate elementele acestui lanţ enorm trebuie să rămână neperturbat şi corect, indiferent dacă zona în care sunt pozate cablurile de date este o zonă industrială sau o zonă de birouri. Doar o calitate excepţională a cablurilor de date permite realizarea acestui deziderat.

Cablurile de date fabricate de LAPP sunt caracterizate de o imunitate foarte bună faţă de perturbaţiile electromagnetice, obţinută printr-o atentă proiectare şi realizare a sistemelor de ecrane. Pe lângă calitatea intrinsecă a unui cablu de date, alegerea corespunzătoare a unui produs în funcţie de tipul de aplicaţie este factorul hotărâtor pentru atingerea performanţelor optime.

Echipa LAPP România, prin expertiza specialiștilor noștri, vă stă la dispoziție atât pentru consultanță în ceea ce privește aplicațiile din sfera curenților tari și slabi cât și pentru proiectarea sistemelor de pat cablu astfel încât să puteți alege cea mai bună variantă pentru instalare.

Revoluţia industrială 4.0 se referă la interconectare iar noi vă conectăm la viitor!