e-Shop

Conformitate RoHS & REACH

După cunoştinţele noastre, nici unul dintre produsele noastre nu conţine substanţe interzise în concentraţii periculoase. Legislaţia referitoare la aceste aspecte este următoarea:

BGBl. I 2003 S.867, rev. 2007 S. 2382 - Chemikalien-Verbotsverordnung <Restrictions on Chemicals>
2006/122/EG - „PFOS“- European Regulation
2002/95/EG - „RoHS“- European Regulation
2037/2000/EG - „Ozone depleting substances“- European Regulation

RoHS – Noutăţi:

Ca urmare a deciziei Curţii Europene  din 1 aprilie 2008 a fost restricţionată folosirea compusului chimic DecaBDE  pentru aditivarea polimerilor, prin amendarea Directivei Europene 2002/95/EC, paragraful 9a.
Deca-BDE ( Eter  Decabromodifenil ) este un aditiv pe bază de brom care este membru al familiei PBDE. Această familie de substanţe chimice era deja inclusă în lista din Directiva 2002/95/EC din 27 ianuarie 2003 care stipula folosirea substanţelor periculoase. Compusul este folosit pentru conferirea proprietăţilor de întârziere a propagării focului în polimeri, de exemplu, izolaţiile cablurilor.
Toate produsele Lapp se încadrează în limitele impuse de această normativă dinaintea termenului limită stabilit.

Toate aceste informaţii sunt date conform celor mai înalte cunoştinţe pe care le avem şi reflectă cele mai bune practici în materie.
Testele loturilor de produse se fac în mod permanent. Datorită numărului uriaş de produse din portofoliu, aceste teste nu reprezintă confirmarea necondiţionată sau garanţia.

Regulamentul REACH 1907/2006 al Parlamentului European din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restrictionarea Substanţelor Chimice.

Prin regulamentul REACH, Comunitatea Europeană a creat un sistem armonizat pentru folosirea substanţelor chimice. Scopul regulamentului este de a asigura un înalt grad de protecţie a sănătăţii, siguranţei şi a mediului.


Din 1 iunie 2007 REACH a  devenit operaţional . Acest regulament conţine următoarele restricţii:
1.    Din 1 iunie 2008, producătorii şi importatorii de substanţe de acest tip sau mixturi care conţin aceste substanţe trebuie să le înregistreze la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.
2.    Furnizorii acestor substanţe chimice sau ai mixturilor trebuie să marcheze pe recipiente date despre folosirea în siguranţă a substanţelor  ( Articolul 31 ) sau informaţii de siguranţă ) Articolul 32 ) . În anumite  cazuri aceste informaţii trebuie să aibe suplimentar şi informaţii referitoare la valorile limită sau scenarii de expunere.
3.    Producătorii şi importatorii de articole sau produse finite care conţin mai mult de 0,1 % din greutatea lor substanţe incluse în
“ lista candidaţiilor” trebuie să comunice aceste informaţii utilizatorilor
Aceste informaţii trebuie să permită utilizarea în condiţii de siguranţă a produsului, precizându-se minim numele substanţei periculoase.
4.    Substanţele cu risc foarte ridicat ( SVHC) pot fi folosite doar după obţinerea unei autorizaţii
5.    În Anexa XVII a REACH sunt definite substanţele chimice care sunt supuse restricţiilor.

Lapp vă comunică:

Produsele din portofoliul nostru nu sunt substanţe chimice sau mixturi şi nu eliberează, în condiţii de utilizare normală, astfel de substanţe.
De aceea, LAPP nu trebuie să se înregistreze la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice.
Oricum, noi am arătat permanent grija şi responsabilitatea noastră pentru obţinerea de produse prietenoase cu mediul. Este în permanenta noastră grijă înlocuirea substanţelor considerate periculoase şi de aceea monitorizăm permanent “ lista candidaţiilor”.


Vă stăm la dispoziţie cu informaţii detaliate referitoare la REACH.