Excluderea răspunderii

1. Conținutul ofertei on-line

utorul nu își asumă nici un risc pentru validitatea, corectitudinea, caracterul complet și calitatea informațiilor furnizate. Revendicarea asigurarii răspunderii împotriva autorului în raport cu daunele materiale sau spirituale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate și / sau utilizarea unor informații inexacte sau incomplete sunt excluse în mod expres cu condiția să nu existe nici o conduită ilicită intenționată demonstrată sau neglijență gravă din partea autorului. Toate ofertele sunt supuse confirmării și fără caracter obligatoriu. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, adăuga, să anuleze sau să înceteze publicarea, fie temporar sau permanent, a unor părți ale site-ului sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă.

 

2. Referințe și link-uri

Nici o răspundere nu este acceptată pentru referințe directe sau indirecte la alte site-uri de pe Internet ("Link-uri"), care nu intră în sfera de responsabilitate a autorului, cu excepția cazului în care autorul este conștient de conținut, este capabil punct de vedere tehnic și ar putea să prevină utilizarea, în cazul  conținutului ilegal. Autorul declară că la momentul creerii link-urilor, nici un conținut ilegal nu a fost detectat în site-uri. Template-ul curent si viitor, continutul sau drepturile de autor ale paginilor/link-urilor este dincolo de controlul autorului. Autorul nu isi asuma nicio raspundere, în mod expres referitor la conținuturile tuturor site-urilor, care ar putea fi modificate după ce link-urile au fost create. Acest lucru este valabil pentru toate link-urile și referințele din cadrul site-ului, pentru mentiunile din cărțile de oaspeți, forumuri de discuții și liste de adrese stabilite de autor. Administratorul site-ului unde a fost făcută referința, are responsabilitatea exclusivă pentru conținutul ilegal, inexact sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații. Acolo unde s-a mentionat numai publicația/articolul respectiv prin link-uri nu este răspunzătoare pentru publicare

 

3. Drepturile de autor și mărci comerciale inregistrate

Autorul incearca sa respecte drepturile de autor în toate publicațiile privind grafica, fișierele audio, secvențe video și texte utilizate, sau sa foloseasca elemente grafice, fișiere audio, secvențe video și texte produse de el însuși sau sa utilizeze elemente grafice fără licență, fișiere audio, secvențe video și texte. Toate mărcile comerciale și numele de mărci sunt în întregime supuse reglementărilor legii privind mărcile comerciale curente și drepturile de proprietate ale titularului înregistrat la momentul respectiv. Nu este necesar să se concluzioneze ca un singur nume al mărcilor comerciale nu este protejat de drepturi ale terțelor părți! Drepturile de autor pentru articolele publicate produse de autor rămân exclusiv ale autorului paginilor. Orice reproducere sau utilizarea unor astfel de fisiere grafice, fișiere audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite, nu este permisă fără acordul expres al autorului. 

4. Protectia datelor

 

În cazul în care există oportunități pe internet de a introduce date personale sau de afaceri (Adrese de e-mail, nume, adrese) aceste date trebuie să fie furnizate în mod voluntar din partea utilizatorului. Solicitarea și plata pentru toate serviciile oferite sunt - în măsura în care este fezabil tehnic și rezonabil - de asemenea, posibil fără transmiterea unor astfel de date și / sau sub anonimat sau sub un pseudonim.

 

5. Aplicabilitatea juridică a actului de renunțare

Această notă ar trebui sa fie considerată parte integrantă a website-ului unde a fost menționată această pagină. În cazul în care anumite părți sau formulări ale acestui text nu sunt, nu au fost sau nu sunt conforme în totalitate cu cadrul legal, celelalte părți ale documentului raman neafectate în conținutul și valabilitatea acestora.